Home
 

Šta je KBT Terapija?

Šta je KBT Terapija?

Kognitivno – bihevioralna terapija vrsta je psihoterapije usmjerena na tretiranje disfunkcionalnih vjerovanja i  maladaptivnog ponašanja kod pojedinca, koje mu onemogućava normalno funkcioniranje u svakodnevnim životnim situacijama. Ovaj pristup baziran je na činjenici da su naše misli, emocije i ponašanje u interakciji, te da utiču jedni na druge, tako da se tokom KBT terapije radi na …V i š e

Top