Ne pristajte na zamolbe, na svoju štetu!

29. Oktobra 2012. jasna 0

Najjednostavniji način da se oslobodite impulzivnog pristanka na prijateljsku ili porodičnu zamolbu je da kažete da ćete razmisliti jer već imate određene obaveze.Ljude od malena uče govoriti “da” zato što je to pristojno, ali i / Više… /

Sukob s tinejdžerom: granice u svađi

29. Oktobra 2012. jasna 0

Svađanjem učvršćujete vezu s tinejdžerom jer poručujete da ga prihvaćate i dok se ne slažete. Ljudi koji uspješno rješavaju sukobe su bolji partneri, ali i roditelji.Ako napustite prostoriju tokom žestoke svađe,dopustite i svome tinejdžeru da / Više… /

Lijepe misli život čine ljepšim

16. Oktobra 2012. jasna 0

Psiholozi predlažu da osam minuta dnevno iskoristite da zamislite sliku koja vas čini sretnim (voljenu osobu, djecu, egzotičnu plažu). U jednom danu doživimo čak 20.000 trenutaka, tvrdi nobelovac Danijel Kaneman. Oni traju nekoliko sekundi i / Više… /