Ljubav je ključ dobre komunikacije

4. Aprila 2012. psiholog.ba 0

Upuštanje ljudi u bračne odnose prati njihovo međusobno usklađivanje jezičnih stilova. Usklađenost je veća tijekom sretnijih razdoblja braka, a manja kada se odnosi pokvare, navode nova istraživanja psihologa sa Sveučilištu / Više… /

Tajna uspješnog braka

26. Marta 2012. psiholog.ba 0

Ljubav dvoje ljudi najvažnija je, no često nedovoljna za uspješan i dugovječan brak.Međutim istraživanja psihologa koja su obuhvaćala životne postupke koji produbljuju vezu među supružnicima, doveli su do tako jednostavnih / Više… /