Djeca i video igrice?

2. Aprila 2012. jasna 0

Struka se još uvijek nije jednoglasno složila oko toga jesu li video igrice pozitivne ili negativne za razvoj djece. Istraživanja su još uvijek u toku i pomalo su proturječna. Slijedom logike zaključujemo da pretjerivati u / Više… /

Šta znači zdrava porodica?

19. Marta 2012. jasna 0

Često se susrećemo sa terminom “zdrava porodica“. To bi trebalo da bude okruženje u kome uvjek postoji ljubav, toplina, pravičnost… Zapravo, svi težimo da izgradimo “zdravu“ porodicu, kako bi naša djeca izrasla u stabilne i / Više… /

Ne postoje savršeni roditelji!

5. Marta 2012. jasna 0

Svi smo mi ljudi, sa manama i vrlinama, a po svojoj prirodi daleko smo od savršenstva. I upravo smo zbog toga jedinstveni. Kada tragamo za najboljim rješenjima i pokušavamo da budemo bolji svakog dana, tada / Više… /

Pohvale grade samopouzdanje djeteta

1. Marta 2012. jasna 0

Svi volimo da nas neko pohvali, a djeca posebno. Imajte u vidu, međutim, da neće svaka pohvala izgraditi samopouzdanje. Neumjerene i pogrešno formulisane pohvale mogu da dovedu do toga da dijete očekuje oduševljenje za svaku / Više… /

Nagrada i kazna, šta i kako primjeniti?

18. Februara 2012. jasna 0

Postoji mnogo načina da se djeca kazne, baš kao što postoji mnogo načina da se nagrade ili pohvale. Povjerenje, ljubav, razumjevanje i, prije svega, razgovor – trebalo bi da budu osnovni načini vaspitavanja. Nekada se / Više… /

Djeca i loše navike

18. Februara 2012. jasna 0

Mnoga djeca imaju loše navike koje mogu poprilično da uznemire, ali i da iznerviraju roditelje. Navodimo pet najčešćih loših navika koje su zastupljene kod dece: -grickanje noktiju -sisanje prsta -uvrtanje kose -čačkanje nosa -zadržavanje daha / Više… /