Šta je KBT Terapija?

29. Novembra 2012. psiholog.ba 0

Kognitivno – bihevioralna terapija vrsta je psihoterapije usmjerena na tretiranje disfunkcionalnih vjerovanja i  maladaptivnog ponašanja kod pojedinca, koje mu onemogućava normalno funkcioniranje u svakodnevnim životnim situacijama. Ovaj pristup baziran je / Više… /