Kako uspiješno učiti?

17. Augusta 2012. psiholog.ba 0

Učenje je kontinuirani proces sticanja znanja i traje cijeli život. Tradicionalno shvatanje da čovjek uči i može da uči samo u ranim periodima života – pogrešno je i prevaziđeno. U / Više… /