Kako uspiješno učiti?

17. Augusta 2012. psiholog.ba 0

Učenje je kontinuirani proces sticanja znanja i traje cijeli život. Tradicionalno shvatanje da čovjek uči i može da uči samo u ranim periodima života – pogrešno je i prevaziđeno. U / Više… /

Polazak djeteta u 1. razred

30. Jula 2012. psiholog.ba 0

Polazak u osnovnu školu prvi je susret djeteta s jasnim i nedvosmislenim zahtjevima društva o tome što mora naučiti i postići. Uspješno uključivanje u školu snažno utječe na razvijanje pozitivnog / Više… /