Devet dimenzija temperamenta

16. Juna 2013. psiholog.ba 0

Poznata je sklonost većine roditelja da svoje dijete upoređuju sa drugom djecom, u svim aspektima razvoja njegove / njene ličnosti. Međutim, to je potpuno pogrešno. Djeca se razlikuju, kako po svojim individualnim karakteristikama, tako i / Više… /

Kako uspiješno učiti?

17. Avgusta 2012. psiholog.ba 0

Učenje je kontinuirani proces sticanja znanja i traje cijeli život. Tradicionalno shvatanje da čovjek uči i može da uči samo u ranim periodima života – pogrešno je i prevaziđeno. U biti, čovjek uči – a / Više… /

Polazak djeteta u 1. razred

30. Jula 2012. psiholog.ba 0

Polazak u osnovnu školu prvi je susret djeteta s jasnim i nedvosmislenim zahtjevima društva o tome što mora naučiti i postići. Uspješno uključivanje u školu snažno utječe na razvijanje pozitivnog stava prema učenju, važnosti školovanja, / Više… /