Ljubomora je vrsta straha

Ljubomora je vrsta straha ili složena, afektivna reakcija na zamišljenu ili realnu prijetnju da će voljena osoba biti izgubljena, u potpunosti ili nekom stepenu. Psihoanalitičari otkrivaju da su najljubomorniji oni koji ne mogu voljeti, ali koji moraju osjećati da su voljeni. Podijeljena su mišljenja da li je ljubomora urođena ili je određena kulturom.

Nema ljubomore bez ljubavi. Priroda ljubavi je takva da drugi uvijek može, iz nekog razloga, sada ili u budućnosti, prestati voljeti i uzvraćati ljubav. Sumnja u nevjerstvo opravdana ili ne,  nosi emocionalni odnos, kako prema voljenoj osobi tako i prema suparniku.

Ljubav je ekskluzivno i starije osjećanje, a ljubomora je strah od gubitka te ekskluzivnosti. Od rođenja, pa kroz odrastanje spoznajemo ljubav. Dijete prvo mora shvatiti da ga roditelji vole, da bi se moglo pomisliti da mu tu ljubav netko može uzeti. Najraniji počeci ljubomore nalaze se u odnosu prema braći ili sestrama, a osobito prema tek rođenom malom ”rivalu” u borbi za ljubav majke. Ova ljubomora je nesvjesna i često dovodi do razvoja osjećanja krivice. Ljubomora kod djece  je maskirana i nediferencirana. Najčešće je to agresija, koji može preći u destruktivnost, zaostajanje u razvoju neke funkcije ili razvijanje nekog poremećaja (tikovi, mucanje…) Funkcija djetetovog poremećaja ima za cilj preusmjeriti roditeljsku pozornost s rivala na ”bolesno” dijete. Na ovaj način se razvija obrazac iznuđivanja potvrda tuđe ljubavi kroz bolest i poremećaj.

Osoba koja osjeća ljubomoru je u strahu, a kao reakcija na taj strah u ponašanju se očituju ljutnja, bijes, tuga i mržnja. Reakcija na ljubomoru javlja se u četiri osnovna sklopa osjećanja i ponašanja: ljutnja-napad, mržnja-uništenje, tuga-povlačenje ili strah-ugađanje.

Ljutnja-napad je oblik rješavanja situacije u životinjskom svijetu, među djecom i u tradicionalnim društvima. Cilj je zastrašiti, otjerati ili poniziti rivala.

Mržnja-uništenje je oblik gdje se očituje destruktivno ponašanje koje ima za cilj uništenje  voljene osobe ili rivala. Istraživanja pokazuju da je oko jedne trećine svih ubojstava motivirano ljubomorom.

Tuga-povlačenje je jasan signal partneru da u toj situaciji treba preispitati svoje ponašanje. Kod pretjeranog očitovanja ovog načina ljubomore osoba može razraditi i strategiju samouništenja čija je poruka: ”Ako me još voliš, zaustavi me!”, a koje mogu kulminirati i pokušajem samoubojstva.

Strah-ugađanje je oblik čija je bit da osoba motivirana strahom od gubitka čini sve kako bi ugodila i zadovoljila voljenu osobu. Njeno ugađanje je poruka partneru koja pokazuje kako je osoba dobra i odgovarajuća za partnera i što bi on sve izgubio.