Šta je KBT Terapija?

29. Novembra 2012. psiholog.ba 0

Kognitivno – bihevioralna terapija vrsta je psihoterapije usmjerena na tretiranje disfunkcionalnih vjerovanja i  maladaptivnog ponašanja kod pojedinca, koje mu onemogućava normalno funkcioniranje u svakodnevnim životnim situacijama. Ovaj pristup baziran je / Više… /

Nasilje u porodici

23. Novembra 2012. psiholog.ba 0

Nasilje  u porodici (Domestic violence ) je, nažalost, veoma rasprostranjena pojava, mada je prijavljenih slučajeva mnogo manje nego što je to u stvarnosti slučaj. Osnovni cilj nasilnika – uglavnom muškarca / Više… /

Socijalna fobija – šta je to?

23. Novembra 2012. psiholog.ba 0

Socijalna fobija se očituje neadekvatnim, intenzivnim strahom od negativne procjene drugih ljudi i javlja se u situacijama kada se osoba nalazi u socijalnim relacijama. Postoje dva oblika socijalne fobije, specifični / Više… /

Glas majke umiruje kao zagrljaj

23. Novembra 2012. psiholog.ba 0

Američki naučnici Univerziteta Wisconsin- Madison su u istraživanju sa 61 djevojčicom, uzrasta između sedam i dvanaest godina, otkrili da umirujući glas majke preko telefona djeluje jednako smirujuće kao njen zagrljaj. / Više… /

Zdrave navike mudrih ljudi

19. Novembra 2012. psiholog.ba 0

Mudrost vs. inteligencija Ljudi izrazito cijene inteligenciju, sposobnost shvaćanja, razlučivanja i brzog učenja, ali poštuju i mudrost, znanje i iskustvo koje se stječe tijekom života. Inteligencija je većim dijelom urođena, / Više… /