Šta je pozitivno roditeljstvo?

10. Juna 2013. jasna 0

Stoput ste već to čuli da i za toster dobijemo uputstvo za upotrebu, a za dijete ne. Do trenutka dok ne dobijete dijete, svijet i život imaju potpuno drugu boju, okus, miris, ali i tempo. / Više… /