Home
 

posao

Kako pristupiti novoj radnoj sredini!?

Završili ste školu ili studij i sada ste se po prvi put zaposlili. Život uz posao drugačiji je od života uz školu ili studij. Sada više nema progledavanja kroz prste kada se pogriješi, nema ponavljanja ispita, “markiranja” sa predavanja… Sada nastupa stvaran život sa stvarnim odgovornostima. Normalno je osjećati se pomalo čudno, nelagodno i rezervirano …V i š e

Top