25 rječi koje svako dvogodišnje djete treba da zna!

Kojih su to 25 reči koje treba da čine osnovni rečnik svakog malog djeteta?
Ograničen rječnik dvogodišnjeg djeteta može da bude znak da djete ima problema sa sluhom, autizmom ili disleksijom. Američki istraživači sa Instituta dječijih studija identifikovali su 25 rječi koje svako djete treba da zna do druge godine.

Prosječno dvogodišnje djete koristi od 75 do 225 rječi i u stanju je da ih kombinuje u fraze. Smatra se da je 25 rječi minimum kod djece koja kasnije počnu da pričaju. U prethodnoj studiji, isti istraživači su pokazali da djeca sa normalnim odloženim govorom stižu svoje vršnjake do četvrte ili pete godine. Da biste pomogli djeci koja kasnije počinju da pričaju, dobro je da se fokusirate na osnovni rječnik.

Uobičajenih 25 rječi koje bi trebalo da izgrade osdnovu za rječnik malog djeteta su: auto, beba, banana, da, zdravo, još, kada, kapa, knjiga, kolač, lopta, mačka, mama, mlijeko, ne, nema, nos, oko, pa-pa, pas, sok, tata, toplo, hvala, cipela.

Istraživači kažu da roditelji ne treba da paniče ako njihovo djete koristi manje rječi nego što je uobičajeno, ali da bi trebali da razmisle o tome da potraže procjenu stručnjaka. Rana intervencija nudi najbolji rezultat.