Kako steći prijatelje i utjecati na druge ljude

Dale Carnegie, autor je bestselera koji je prodan u više od 30 miliona kopija i još uvijek se prodaje širom svijeta.Putem svoje knjige  “How to Win Friends and Influence People”, ponudio je dobre savjete kako steći prijatelje i kako  imati što bolje odnose sa ljudima kojima smo okruženi. Mada je knjiga pisana dosta davno,smjernice i savjeti koji se u njoj mogu naći sasvim su primjenjivi i na današnje vrijeme.Ovo je jedna od knjiga koja će vam pomoći u životu i u komunikaciji sa prijateljima, porodicom, poslovnim partnerima, ili ako imate intervju za posao.

1.    Koje su to osnovne tehnike u ophođenju sa ljudima?

–          Ne kritikujte, ne osuđujte, i nemoj pridikovati (ponekad je ovo teško izbjeći, ali u suštini, niko ne voli da ga se prosuđuje i kritikuje i to vam sigurno neće pomoći da steknete prijatelje!)

–          Dajte ljudima osjećaj da su važni – pohvalite ih kada god to zaslužuju. Ako primijetite nešto interesantno, lijepo i vrijedno na osobi, istaknite te karakteristike u vidu pohvale. Svaki čovjek posjeduje određene, hvale vrijedne, osobine.

–           Zainteresujte druge ljude za sebe, tako što ćete im se predstaviti na način koji je zanimljiv i drugim ljudima. Npr. ako imate intervju za posao, umjesto što biste rekli „želim ovaj posao“,  nabrojte svoje kvalitete zbog kojih smatrate da ga zaslužujete.

2.    Kako se svidjeti ljudima?

–           Budite iskreno zainteresovani za druge ljude.

–          Najjednostavniji način da ostavite dobar prvi utisak – smiješite se. Ovdje se, naravno misli na iskreni osmjeh i dobro raspoloženje u svakoj komunikaciji sa ljudima. Dobro raspoloženje je zarazno, i prenijeće se i na vašeg sagovornika.

–           Zapamtite imena svojih sagovornika, i često ih oslovljavajte po imenu.

–           Najlakši način da budete dobar sagovornik je da budete dobar slušalac. Ohrabrite druge ljude da pričaju o sebi.

–          Dajte drugim ljudima osjećaj važnosti – i uradite to iskreno.

 

3.    Kako ljude pridobiti svojem načinu razmišljanja i nesporazume riješiti u svoju korist?

–          Jedini način da budete pobjednik u svađi jeste da svađu izbjegnete

–           Poštujte tuđe mišljenje.

–           Ako ste napravili grešku, priznajte je.

–          Uvijek započnite nesporazum/raspravu prijateljski raspoloženi.

–           Sokratova tajna je bila da je sve rasprave/diskusije uvijek započinjao tako što je postavljao lahka pitanja na koje je znao da će se obje strane složiti

–           Kako pridobiti saradnju drugih:  dajte ljudima osjećaj da je ideja i njihova, a ne samo vaša.

–          Uvijek pokušajte gledati na stvari iz ugla druge osobe.

–           Imajte razumijevanja za ideje i želje drugih ljudi.

–           Dramatizujte svoje ideje, i napravite ih interesantnima tako što ćete imati anegdotu u vezi vaše ideje.

–           Ako ništa drugo ne uspijeva, predstavite vašu ideju kao izazov drugoj strani.

4.  Kako promijeniti ljude, a da ih ne uvrijedite?

– Ako već morate da komentarisati, započnite najprije sa pohvalom

–  Ako već morate da kritikujete, uradite to na indirektan način.
–  Započnite tako što ćete prvo pričati o svojim sličnim greškama.
–  Pošto niko ne voli da mu se naređuje, postavljajte pitanja umjesto da dajete naredbe.
–  Uvijek pohvalite napredak kod drugih (bez obzira koliko je mali taj nepredak).
– Dajte drugoj osobi dobru reputaciju, i ta osoba će učiniti sve u njenoj moći da dostigne tu reputaciju.
–  Greške tretirajte tako kao da se veomalahko mogu ispraviti. To će ohrabriti druge ljude i neće poljuljati njihovo samopouzdanje.
– Ako predlažete nešto drugoj osobi, načinite je zadovoljnom što prihvata vaš prijedlog.