Povećava se spisak mentalnih oboljenja?

Depresija poslije gubitka bliske osobe, dječja stidljivost, ovisnost o internetu  i mnogi oblici ponašanja koji su dosad smatrani samo neobičnim ili prolaznim stanjima, uskoro bi mogli da budu klasifikovani u SAD kao mentalna oboljenja.

To su smjernice koje su predložene za izmijenjeno peto izdanje Dijagnostičkog i statističkog priručnika mentalnih oboljenja (DSM5), koji su SAD važi za svojevrsno “sveto pismo” u domenu mentalnog zdravlja, ali ima velikog uticaja i na rad evropskih psihijatara i psihologa.

Mada izmjene o kojima je riječ neće direktno uticati na ovdašnju kliničku praksu – koja se rukovodi drugačijim smjernicama – eksperti tvrde da bi one u krajnjem rezultatu mogle da utiču na percepciju i način razmišljanja stručne javnosti, i na taj način nanesu nepopravljivu štetu.

Milioni ljudi, između ostalog i u evropskim zemljama, zbog njih bi mogli da dobiju psijhijatrijske dijagnoze koje bi nepovoljno uticale na čitav njihov život. Stidljivost bi, tako mogla da postane društvena fobija, povučenost u sebe Aspergerov sindrom (autizam), tuga zbog gubitka bliske osobe depresija, i tako dalje.

Šef Instituta za psihologiju Univerziteta u Liverpulu Piter Kidman smatra da bi to “patologizovalo čitav niz problema koji nikada nisu smatrani mentalnom bolešću. Mnogi koji su stidljivi, u žalosti, ekscentrični, ili imaju nekonvencionalan ljubavni život, iznenada bi dobili etiketu duševnih bolesnika”, smatra on, i dodaje da to “nije ispravno, nije tačno, i nije humano”.

Drugi stručnjaci, pak, zamjeraju da bi nastojanje da se svakodnevni problemi ljudske duše strpaju u fioke medicinskih definicija donijeli više štete nego koristi i da bi milioni ljudi zbog njih dobili pogrešne dijagnoze i pogrešnu terapiju, često i veoma jakim lijekovima.

Ovakvo mišljenje dijeli i američki psihijatar Alen Fransis, sa Univerziteta Djuk u Sjevernoj Karolini, dodajući da će DSM5 “radikalno i bezobzirno proširiti granice psihijatrije”, dok njegov kolega Dejvid Atkins, sa Univerziteta Peperdin u Los Anđelesu, smatra, kao i mnogi drugi članovi Američkog udruženja psihijatara, da u osnovi novih smjernica leži zalaganje farmaceutske industrije, koja na taj način želi da poveća prodaju svojih lijekova.

Please follow and like us:
0