Izaberite zanimanje za sebe! (Profesionalna orijentacija)

Ako imate dilemu u koju školu ili fakultet da upišete dijete, želite da mijenjate posao, a niste sigurni da li ćete napraviti pravi izbor, profesionalna orijentacija će vam pomoći da bolje upoznate lične sposobnosti i nedostatke, lakše donesete ispravnu odluku i zaštitite se od neprijatnosti, razočarenja i neuspjeha.

Profesionalna orijentacija je postupak pomoću kojeg se pojedinci usmjeravaju na područje rada koja najbolje odgovaraju njihovim psihofizičkim sposobnostima, osobinama ličnosti i profesionalnim interesima.

Osnovni cilj profesionalne orijentacije je podrška u odabiru zanimanja. Izbor zanimanja je važna odluka o kojoj ovisi zadovoljstvo i uspjeh u životu pojedinca. Profesionalna orijentacija ima veliku važnost u formiranju odgovarajućeg stava prema radu, stvaranja profesionalnog duha i zadovoljstva u budućem radu.
Kvalitet života, nivo zadovoljstva i sreća u velikoj mjeri zavise i od toga da li se bavimo poslom koji nam odgovara.

Važno je baviti se onim što volimo, ali je jednako važno, ako ne i važnije baviti se onim što nam „ide od ruke“, odnosno za što imamo potencijala. To je jedan od recepata za uspijeh. Zbog svega toga  potrebno je ozbiljno i temeljito pristupiti izboru škole, fakulteta i buduće profesije. Profesionalna orijentacija pruža pomoć i podršku upravo pri takvim izborima. Uspiješna karijera je usko povezana s dobro odabranim zanimanjem.

Profesionalna orijentacija može biti primarna i sekundarna. Primarna profesionalna orijentacija se odnosi na savjetovanja prilikom odabira prvog zanimanja. Ona se uglavnom odnosi na mlade ljude koji su i dalje u procesu školovanja, i na zaposlene na svom prvom radnom mestu. Sekundarna profesionalna orijentacija je namenjena osobama koje mijenjaju profesiju, odnosno odraslim osobama, koje iz raznih razloga moraju promijeniti opis radnog mesta.

Testiranje u svrhu profesionalne orijentacije trebalo bi obavezno da se vrši u okviru škola, kako osnovnih, tako i srednjih, no međutim u našoj državi to još uvijek nije slučaj. Ovu uslugu možete dobiti u pojedinim savjetovalištima za djecu i mlade i uključuje primjenu baterije testova koji će mladom čovjeku pomoći pri izboru škole – fakulteta u svom daljem obrazovanju.

Kako izgleda testiranje?
Psiholog se najprije upoznaje sa klijentom. Djeca i mlađi uvijek dolaze sa roditeljem. Kroz razgovor se prikupljaju podaci o školskom uspjehu, hobijima, porodici. Nakon razgovora sa stručnim licem, testovi koji se koriste su:

  • psihološki testovi
  • testovi interesovanja
  • testovi vještina, hobija i nadarenosti
  • testovi ličnosti i inteligencije

 

Zatim slijedi analiza testova i prezentiranja rezultata kandidatu. Stručno lice klijentu daje preporuke koja škola ili fakultet je za njega dobar izbor, koji nikako nisu i šta su njegove / njene alternative.

Idealno vrijeme za testiranje za djecu koja se pripremaju za srednju školu je u osmom razredu škole, a za srednjoškolce koji se pripremaju za upis na fakultet također završni razred srednje škole. Postoje i djeca koja su multitalentovana i posjeduju i sklonosti i interesovanja za nekoliko različitih oblasti  – strane jezike, matematiku, umjetnost….Testovima se usmjeravaju i otkrivaju šta im najviše odgovara. Svako dijete je posebna priča. Također, treba voditi računa i o tome da ono što volimo nije uvijek konkurentno na tržištu. Na taj način, osoba može da se u vidu hobija bavi onim što je osobito privlači, a da pronađe određenu alternativu u poslu putem kojeg bi zarađivala za život.

Ponekad djeca do pred sam upis u srednju školu ne pokazuju interesovanje za bilo šta. Savjetovatelji tada često predlažu opštu gimnaziju da bi se prolongiralo donošenje konačne odluke izbora zanimanja. Dobro urađena profesionalna orijentacija je vid prevencije budućih problema. Ako se dijete upiše u školu za koju nije, može se suočiti sa lošim uspjehom, puno privatnih časova – instrukcija iz predmeta koji mu ne idu od ruke, odbojnošću, velikim brojem izostanaka, sukobima s roditeljima… Profesionalnom orijentacijom se mogu izbjeći mnogi budući problemi.

Kada se odlučiti na test profesionalne  orijentacije?

-Ako ste u dilemi koja je srednja škola najbolja za vaše dijete

-Želite bitii sigurni da će buduća srednja škola/fakultet biti dobar izbor

Ako želite saznati koje je zanimanje za vas primjereno

-Ako želite saznati koje su vam sposobnosti najrazvijenije

-Ako želite promijeniti zanimanje

Ko obavlja profesionalnu orijentaciju?

Profesionalnu orijentaciju može da radi psiholog, specijalista psihoterapije, koji daje detaljan opis poslova, koji su naviše u skladu sa ličnošću.

Testiranje omogućava da se pravilno odabere put daljeg profesionalnog usavršavanja, školovanja ili promjene radnog mjesta. Testiranjem se utvrđuju sposobnosti i karakteristike ličnosti, koje mogu da pomognu u kasnijem što boljem snalaženju sa odabranim poslom. U individualnom razgovoru, psiholog analizira u kojim bi zvanjima nečije sposobnosti najviše došle do izražaja i poklapa li se to sa interesovanjima i željama.

Jednom rečju, pravilan izbor zanimanja učiniće nam život ljepšim i ispunjenijim.

U nastavku, s obzirom da nešto slično nismo pronašli na domaćim web – portalima, nudimo vam linkove za elektronički Vodič kroz zanimanja razvijen pri Katedri za psihologiju rada i ergonomiju Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Na ovom linku možete pronaći detaljan opis svakog zanimanja, odnosno detalje o poslu kojim biste željeli da se bavite, uslove rada koji vas u tom slučaju očekuju, itd.

Također, tu je i online Upitnik profesionalnih sklonosti. Ispunite ga i otkrijte na koju vrstu zanimanja upućuju odgovori koje ste dali!

Vodič kroz zanimanja          Upitnik profesionalnih sklonosti 

 

Pripremila:

Jasna P. Subašić, dipl. psiholog