Ne pristajte na zamolbe, na svoju štetu!

29. Oktobra 2012. jasna 0

Najjednostavniji način da se oslobodite impulzivnog pristanka na prijateljsku ili porodičnu zamolbu je da kažete da ćete razmisliti jer već imate određene obaveze.Ljude od malena uče govoriti “da” zato što je to pristojno, ali i / Više… /