Ako ste ljutiti, najprije ćete biti primijećeni

Mat Williams sa Univerziteta u Melbournu, ispitivao je vrijeme potrebno da dobrovoljci reaguju na različite izraze lica. U istraživanje je uključio 78 muškaraca i 78 žena od kojih je tražio da promatraju setove od 4 do 8 fotografija lica koja su izražavala različita raspoloženja.

Za većinu izraza lica, dodavanjem drugih, neutralnih izraza u svrhu odvraćanja pažnje, vrijeme uočavanja se produžavalo. Međutim dodavanjem slika sa ljutim izrazima lica, vrijeme reakcije redovno se skraćivalo.

Dakle, i žene i muškarci su brže uočavali ljute izraze lica od drugih raspoloženja. Najbrža reakcija usledila je od strane muškaraca upravo na prikaz agresivnog muškog lica.

Please follow and like us:
0