Umrlo 1,3 miliona adolescenata, depresija globalni problem!

depresijaDepresija je glavni uzrok bolesti i hendikep za mlade ljude od 10 do 19 godina, navodi se u izvještaju o zdravlju adolescenata koji je objavila Svjetska zdravstvena organizacija (WHO).

Organizacija smatra da su tri glavna uzroka smrti adolescenata u svijetu “prometne nesreće, sida i samoubistvo”.

U 2012. godini, u svijetu je umrlo 1,3 miliona adolescenata.

Ovo je prvi put da WHO objavljuje kompletan izvještaj posvećen zdravstvenim problemima adolescenata.

“Svijet ne posvećuje dovoljno pažnje zdravlju adolescenata”, izjavila je doktorica Flavia Bustreo, pomoćnica generalne direktorice za zdravlje žena i djece u WHO-u.

“Nadamo se da će ovaj izvještaj privući više pažnje na zdravlje mladih od 10 do 19 godina i da će poslužiti pokretanju ubrzane akcije u vezi s njihovim zdravstvenim problemima”, kazala je ona.

Depresija je globalno uzrok bolesti broj 1 u ovoj dobnoj skupini, a samoubistvo je treći uzrok smrtnosti.

Neke studije pokazuju da su kod osoba koje pate od mentalnih problema prvi simptomi registrirani već u 14. godini.

Ako su adolescenti liječeni na vrijeme, mogla se spriječiti smrt i izbjeći “patnje u životu”.

WHO ističe da su dijareja i plućne infekcije 2. i 4. uzrok smrti mladih od 10 do 14. godina.

Izvještaj pokazuje da manje od jednog na četiri adolescenta dnevno vježba jedan sat i da je u nekim zemljama jedan adolescent od tri predebeo.

Da bi sastavio ovaj izvještaj, WHO je koristio podatke koje je dostavilo 109 zemalja.

Glavne bolesti koje pogađaju adolescente su depresija, povrede u prometnim nesrećama, anemija, sida, samosakaćenje, problemi s leđima, dijareja, anksioznost, astma i respiratorne bolesti.

Glavni uzroci smrtnosti adolescenata su: prometne nesreće, sida, samoubistvo, plućne bolesti, nasilje, dijareja, utapanje, meningitis, epilepsija, endokrinološki problemi i krvne bolesti.