Danas Svjetski dan osoba sa autizmom !

Već šestu godinu u svijetu se 2. aprila obilježava Svjetski dan autizma. Procjenjuje se da oko 1% svjetske populacije ima blaži ili teži oblik ovog poremećaja.
U Bosni i Hercegovini radi se o više hiljada djece i odraslih, pri čemu veliki broj porodica ne znaju mnogo o ovom problemu. Još uvijek Bosna i Hercegovina ima problem nedovoljnog broja adekvatno obučenih stručnjaka za rad sa djecom i odraslima sa autizmom.
Autizam je razvojni poremećaj komunikacije i socijalne interakcije koji se javlja u ranom djetinjstvu i traje do kraja života. Češće se javlja kod osoba muškog pola. Osobe sa autizmom imaju problema sa učenjem, počev od ranog usvajanja osnovnih navika pa do sticanja apstraktnih znanja i socijalnih vještina. Smetnje su najviše izražene u domenu komunikacije, razumijevanju i prihvatanju pravila i zahtjeva koje socijalne situacije postavljaju kao i usklađivanju sopstvenog ponašanja tim situacijama.

Iako naučnici još uvijek nisu precizno utvrdili uzroke ovog poremećaja, već dvadesetak godina se intenzivno radi na pronalaženju najefikasnije terapije i modela obrazovanja, sa veoma dobrim rezultatima.

U BiH najveći broj djece s autizmom provode život izolovana od društva i u potpunoj ovisnosti od porodice. Mnogi od njih nikad ne nauče ni osnovne načine komunikacije. S obzirom na nepostojanje mehanizama rane intervencije i kvalitetne podrške obrazovnom sistemu, nekolicina nevladinih organizacija koja pomažu djeci sa poteškoćama u razvoju su jedini izraz društvene brige za autističnu djecu.

Međunarodni dan osoba sa autizmom ustanovila je Generalna skupština Ujedinjenih nacija 2007. godine.

Please follow and like us:
0