Ljubomora je vrsta straha

19. Februara 2012. jasna 0

Ljubomora je vrsta straha ili složena, afektivna reakcija na zamišljenu ili realnu prijetnju da će voljena osoba biti izgubljena, u potpunosti ili nekom stepenu. Psihoanalitičari otkrivaju da su najljubomorniji oni koji ne mogu voljeti, ali / Više… /