Nagrada i kazna, šta i kako primjeniti?

Postoji mnogo načina da se djeca kazne, baš kao što postoji mnogo načina da se nagrade ili pohvale. Povjerenje, ljubav, razumjevanje i, prije svega, razgovor – trebalo bi da budu osnovni načini vaspitavanja. Nekada se vjerovalo da pojedina djeca bolje reaguju na kazne, a neka na pohvale – odnosno, da u zavisnosti od djece, treba više primjenjivati jedno ili drugo. Međutim, kod većine djece moraju postojati i kazne i nagrade, i zabrane i pohvale.

Kazne, ali samo konstruktivne

Djete (posebno u ranom i predškolskom uzrastu) ne umije samo da procjeni koje je ponašanje dozvoljeno, a koje nije. Te granice uspostavljate vi. Međutim, da bi granice bile uspostavljene tako da ne ponižavaju djete, da poštuju njegovu ličnost, da ne “urušavaju” vaš međusobni odnos – kazne moraju biti objašnjene, konstruktivne, jasne, primjerene djetetovom uzrastu…

Uzrast

Kada neko djetetovo ponašanje kažnjavate, uvjek mislite na njegov trenutni uzrast, odnosno da li je djete kaznu zaslužilo jer ne zna za neko pravilo, ili namjerno hoće da izazove vašu reakciju? Da li je pogriješilo svjesno i namjerno, ili slučajno – zbog svog neznanja i neiskustva?

Objašnjenje

Samo u situacijama kada nemate vremena za objašnjavanje jer je djete u neposrednoj opasnosti (na primjer, potrči za loptom preko ulice), vi reagujete bez razmišljanja. Ipak, da bi djete istinski razumjelo vašu trenutnu reakciju u ovoj situaciji, bez obzira da li je ona u tom trenutku bila vaš povišen glas ili grubo «cimanje» za ruku… kada opasnost prođe, objasnite mu zašto ste tako reagovali.
Bez obzira na ono što je učinilo, nemojte kažnjavati svoje djete oduzimanjem ljubavi, bacanjem omiljene igračke, ponižavanjem, uskraćivanjem hrane…
U svim drugim situacijama važi pravilo da sve što zabranjujete ili kažnjavate, djetetu najprije objasnite zašto to činite. Ovo pravilo važi za svaki uzrast. Vi možete izabrati da kažete: “Ne dozvoljavam ti da odlaziš u taj kafić” – bez objašnjenja, ali takvo vaše reagovanje stvara sindrom “zabranjenog voća”, pa će mu to mjesto biti još draže. Osim toga, ako se vi niste potrudili da objasnite šta tamo tako strašno ne valja, zašto očekujete da će se djete potruditi da vas posluša? Radije objasnite zašto nešto ne dozvoljavate.