Pušenje u trudnoći izaziva psihoze kod djece

Majke koje puše tokom trudnoće, izlažu djecu većem riziku od psihotičnih simptoma u tinejdžerskim godinama, upozoravaju britanski stručnjaci. Na takav rezultat upućuju istraživanja obavljena na četiri britanska univerziteta u kojima je kod 6.356 dvanaestogodišnjaka provjeravano eventualno postojanje psihotičnih simptoma kao što su halucinacije ili samoobmane, prenosi Rojters.

Oko 19 odsto majki testirane djece pušilo je za vrijeme trudnoće, a kod nešto preko 11 odsto ove djece (734) utvrđena su ili definitivni psihotični simptomi ili simptomi koji bude sumnju u postojanje psihoze.
Stanley Zhamitt, psihijatar sa Medicinskog fakulteta Kardifskog univerziteta i rukovodilac pomenute studije, kaže kako je utvrđeno da što su više majke pušile tokom trudnoće, to je bio veći rizik da se kod njihove djece u pubertetu razviju psihotični simptomi. Zhamitt je procjenio da oko 20 odsto testirane djece, kod kojih su utvrđeni psihotični simptomi, ne bi patilo od njih da majke nisu pušile dok su ih nosile.
Nije ustanovljeno kako pušenje majki izaziva veću sklonost psihotičnim simptomima kod djece, ali britanski stručnjaci napominju da pomenuti porok verovatno negativno deluje na impulsivnost deteta, kao i na pažnju i kognitivne sposobnosti.
Mnoge ranije studije ukazivale su na štetnost pušenja tokom trudnoće za plod. Ono povećava rizik da novorođenče bude nedovoljne težine, da ima urođene srčane mane ili da bude žrtva iznenadne dečije smrti.
Procjenjuje se da i pored takvih upozorenja 15 do 20 odsto britanskih trudnica i danas puši.Utvrđeno je da i konzumiranje alkohola može da poveća rizik od psihotičnih simptoma kod djece.
U Bosni i Hercegovini, nažalost, svijest o štetnosti pušenja u trudnoći po razvoj i zdravlje djeteta slabo je razvijena. Pušenje, kao porok, općenito  je široko rasprostranjen na prostorima Balkana, no velika je žalost da se žene ne odriču ovoga “zadovoljstva” čak ni u blaženom stanju. Mada se posljednjih decenija mnogo govori o činjenici da konzumiranje cigareta u trudnoći može da dovede do ozbiljnih smetnji u razvoju djeteta, mnoge majke je zanemaruju . Ovakvim ponašanjem svjesno i sebično odlučuju da, pored ugrožavanja vlastitog zdravlja, ugroze i vlastito dijete. Nadamo se da ce brojne kampanje i medijska propaganda  o štetnosti pušenja , osobito u trudnoći, uroditi plodom i u budućnosti značajno smanjiti broj konzumenata duhana.
Please follow and like us:
0