Otvorenost uma

3. Januara 2013. psiholog.ba 0

Kada su upitali perzijskog filozofa kako je stekao toliko znanje, odgovorio je: Tako što nisam bio suviše ponosan postavljati pitanja kad nešto nisam znao. Istraživanja pokazuju da većina ljudi ima / Više… /